Постои ли всушност разлика помеѓу белите и кафеавите јајца?

Некои лиѓе тврдат  дека  кафеавите јајце  се подобри од белите јајца бидејќи содржат  повеќе нутритиенти, некои пак мислат дека за одредеи јадења се подобри  едните или  исклучиво  другите.

img

Некои  ќе речат  дека разликата е евидентна: белите јајца се бели, а кафените кафени. И навистина тое е така бидејќи под лушата  јајцето  е исто-  ги  даваат истите нутритивни  вредностои, ист вкус а ќе бидат и еднакво вкусни  во било кое јадење.

Но, кога се работи  за храна, се кафено  е секогаш  подобро од блото: и  ѓеќерот и  тестенината, и  лебот, врежено  е мислењето дека е така и  со  јајцата. Затоа не е ни невообичаена појава кафените јајца да се поскапи од белите.

 Кога сакате да одберете здрави јајца, не треба да се водите по бојата на јајцата, туку по бојата на жолчките. Доколку имате можност, бирајте ги оние јајца кои  ги снела кокошка која била  добро  хранета, а тоа ќе го постигнете со купување на домашни јајца.

Објавено петок, 02 декември 2016 01:37:00
Напишано од ЕленаПијалоци:Најчитани

Последни вести